GENERAL

         Costurile cu energia sunt în continuă creștere, iar 40% din consumul mondial de energie revine sectorului clădirilor. Soluția Echo Buildings Software de administrare inteligență a clădirilor oferă o abordare integrată a sistemelor din cadrul clădirii, având  scop final reducerea acestui consum. În plus, adaptăm soluția noastră de Building Management System la tipul de clădire, destinația acesteia și la profilul ocupanților, asigurând în același timp confort și siguranță

       Prin beneficiilepe care le oferă atât proprietarilor și locatarilor clădirii, cât și celor care asigură mentenanța echipamentelor, soluția de BMS este o cerință obligatorie pentru clădiri. Obținerea acestor beneficii țin însă de modul de configurare a soluției, serviciu prestat de Echo Buildings Software la cele mai înalte stadarde.

BENEFICII PENTRU PROPRIETARI

 • Creșterea valorii clădirii
 • Îmbunătățirea operațiunilor de administrare a clădirii și reducerea cheltuielilor cu acestea
 • Creșterea duratei de viață a echipamentelor și reducerea cheltuielilor cu întreținerea și înlocuirea acestora
 • Posibilitatea controlării sistemelor clădirii atât local cat si remote
 • Cunoașterea consumului general de energie și pe ocupanți
 • Reducerea emisiilor de carbon

BENEFICII PENTRU LOCATARI

 • Reducerea semnificativă a consumului de energie și a costurilor aferente
 • Sporirea gradului de confort și siguranță
 • Creșterea produtivitatii personalului

BENEFICII ECHIPE MENTENANȚĂ

 • Îmbunătățirea procesului de mentenanță prin acces rapid la informații privind starea echipamentelor și la eventualele defecțiuni apărute
 • Reducerea semnificativă a timpilor de intervenție în cazul apariției de defecțiuni
 • Utilizarea eficientă a personalului implicat în procesul de mentenanță


  Fie  ne referim la centre comerciale, instituții publice, clădiri de birouri, rezidențiale sau hoteliere sau la hale industriale, soluția de BMS asigură controlul centralizat al tuturor echipamentelor electrice și mecanice dintr-o clădire și din imediata apropiere a acesteia, utilizând o infrastructură comună de date:

  • Instalații HVAC și de climatizare
  • Instalații de iluminat, umbrire și protecție solară
  • Sisteme și instalații electrice
  • Grupuri electrogene
  • Sisteme de supraveghere video, control acces și detecție efracție
  • Sisteme de detecție și stingere incendiu
  • Sisteme de contorizare utilități – energie electrică, gaz, apă
  • Sisteme audio-video
  • Sisteme de ascensoare
  1. CONTROLUL
  2. MONITORIZAREA
  3. OPTIMIZAREA
  4. RAPORTAREA

  FUNCȚIILE SISTEMULUI BMS

  Sistemul BMS îi permite unei clădiri să răspundă permanent la schimbarea condițiilor, principalele funcții fiind de control, monitorizare, optimizare și raportare.

  CONTROLUL

  • Controlul de la distanță al parametrilor tuturor instalațiilor de utilități folosind infrastructura comună de date
  • Controlul automat al iluminatului întreruperea automată temporizată și prin scenarii prestabilite, în funcție de luminozitatea exterioară sau preferințe, temporizarea surselor de iluminat în funcție de prezență sau alte scenarii
  • Controlul automat al sistemului HVAC căldura este furnizată la timpul dorit sau prestabilit, încălzirea poate fi controlată în funcție de prezență, oprirea încălzirii la deschiderea unei ferestre sau alte scenarii
  • Controlul inteligent al sistemelor de iluminat, al celor audio-video, de securitate și siguranță, al instalațiilor electrice și al celorlalte sisteme

  MONITORIZAREA

  • Contorizarea consumului de energie pe grupuri de consumatori sau individual
  • Monitorizarea în timp real a stării parametrilor, a încărcărilor, a curbelor de funcționare sau a temperaturii
  • Semnalizarea alarmelor în cazul unor defecțiuni în funcționarea subsistemelor monitorizate

  OPTIMIZAREA

  • Acces facil la sistemul tehnologic al clădirii prin PDA, PC sau touchscreen
  • Ajustarea cu ușurință a functionalitatilor clădirii în funcție de scopul folosirii – în cazul unei reorganizări sau mutări
  • Posibilitatea extinderii sistemului prin interfațarea facilă cu servicii externe

  RAPORTAREA

  • Afișarea în timp real a parametrilor de funcționare într-un soft de gestiune intuitiv, ușor de utilizat
  • Înregistrarea parametrilor în baza de date a sistemului, la intervale de timp prestabilite, și posibilitatea creării de rapoarte atât cu datele curente, cât și cu cele din arhivă